This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Skip to content
Home /

Her TG y DU

Her TG y DU ar gyfer Pobl Ifanc Anabl

Nominate someone for UKITC 2019

I enwebu rhywun, llenwch y ffurflen ar-lein yn UKITC Enwebiadau 2019 (yn agor mewn tab neu ffenestr newydd).

Apply for the UK IT Challenge 2019

Ynglyn â UKITC

Her TG y DU ar gyfer Pobl Ifanc Anabl

#canyouhandleIT?

Mewn partneriaeth â BT, a gynhelir gan Shaw Trust
Mer 3 i Gwe 5ed, Gorffennaf 2019, BT Adastral Park, http://atadastral.co.uk/


3 diwrnod, dros 50 o bobl ifanc anabl, pob un yn cystadlu am gyfle unigryw i gynrychioli'r DU yn yr Her TG Fyd-eang

Mae Her TG y DU yn ddigwyddiad llawn tri diwrnod lle mae timau o bobl ifanc anabl o bob cwr o'r Deyrnas Unedig yn cystadlu ar amrywiaeth o heriau TG i brofi gallu, creadigrwydd a sgil gan ddefnyddio rhaglenni cyfrifiadurol gwahanol. Mae'r heriau'n amrywio o ddylunio poster mewn PowerPoint, adfer gwybodaeth benodol o'r rhyngrwyd a dangos eich gallu yn rhagorol.

Hefyd yn y digwyddiad mae taith dywysedig wych o gwmpas Parc Adastral (atadastral.co.uk), lle mae arloesedd mwyaf blaenllaw'r byd mewn TG yn digwydd ar hyn o bryd! O waith arloesol mewn technolegau optegol i newid digidol, hyd at ddatblygiadau mewn peirianneg meddalwedd. Mae'n cael ei gydnabod yn fyd-eang fel porth heddiw i fyd o bosibiliadau.

Mae Her TG y DU ar gyfer Pobl Ifanc Anabl yn rhan o Her Technoleg Fyd-eang Ryngwladol Ieuenctid ag Anableddau a gynlluniwyd i leihau'r 'rhaniad anabledd digidol' a darparu mynediad a buddsoddiad cynyddol mewn TGCh, i helpu i hyrwyddo polisi a hyfforddiant TG a chreu byd lle nad oes neb ar ôl.

Gwyliwch y fideo o'r llynedd.

Ymholiadau Enwebu a Nawdd

I gael rhagor o wybodaeth am enwebiadau e-bostiwch Ricky.Marino@shaw-trust.org.uk

Os ydych chi'n noddwr corfforaethol ac eisiau cymryd rhan e-bostiwch Ricky.Marino@shaw-trust.org.uk​