This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Skip to content

Pum Deg ac yn Hŷn

Gwasanaethau i bobl dros 50 oed

Gwasanaethau 50 oed ac yn hŷn

Mae Shaw Trust wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau i roi cymorth i bobl 50 ac yn hŷn i gael dyfodol mwy disglair drwy symud i mewn i gyflogaeth, ennill annibyniaeth a chymryd rheolaeth dros eu bywydau.
 
Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, mae Shaw Trust yn rhedeg y Rhwydwaith Oedran a Chyflogaeth (TAEN). Dyma adnawdd penodol i bobl hŷn sy’n ceisio gwaith neu sydd eisoes mewn gwaith.
Arbeingwyr Taen Mewn Cylflogaeth Oedran

Marchnad lafur amrywiol

Mae marchnad lafur amrywiol yn farchnad lafur effeithiol ac ni ddylai neb gael ei allgau o fod yn rhan ohoni ar sail oedran, anabledd, cyflwr iechyd neu unrhyw ffactor arall. Ewch i wefan y TAEN (mae'n agor mewn ffenestr arall) i gael manylion llawn y gwasanaethau sydd ar gael.

 
Gwasanaethau ar gyfer ceisiwyr gwaith hŷn
 
TAEN yw canolfan arbenigedd Shaw Trust ar oedran a gwaith. Mae’r safle’n cynnwys gwybodaeth am y rhwystrau sy'n wynebu ceiswyr gwaith hŷn, am y farchnad swyddi a'r technegau gorau ar gyfer symud drwyddi.  Mae'r wybodaeth hon wedi'i chrynhoi i ffurfio canllaw defnyddiol i geiswyr gwaith 50 a hŷn sydd ar gael i'w darllen ar lein (mae'n agor mewn ffenestr newydd). Yn ogystal, mae ystod eang o adnoddau eraill ar gael i helplu ceiswyr gwaith hŷn i ddod o hyd waith ac i aros yn gweithio. Mae'r adnoddau hyn ar gael drwy fynd i wefan TAEN (mae’n agor mewn ffenestr newydd).
 
Gwasanaethaur i gyflogwyr
 
Mae Shaw Trust hefyd yn darparu cefnogaeth i gyflogwyr er mwyn sicrhau eu bod yn elwa ar weithlu amrywiol sy’n cynnwys gweithwyr 50 a hŷn. Ewch i’n tudalen gwasanaethau i gyflogwyr i gael rhagor o fanylion.

Deddfwriaeth Oedran

Mae’r Rheoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (Oedran) mewn grym ers 1 Hydref 2006. Maen nhw'n ymwneud â sawl agwedd ar fywyd gwaith i staff hŷn. Gall gweithwyr unigol a chyflogwyr elwa ar ddeall y rheoliadau ac rydym wedi cynnwys gwybodaeth amdanynt y gallwch ei darllen ar wefan TAEN (mae’n agor mewn ffenestr newydd).
 
Y newyddion diweddaraf
 
Yn ogystal ag adnoddau defnyddiol a gwybodaeth am bolisiau, mae gwefan TAEN yn cynnwys eitemau o newyddion a’r diweddaraf am faterion cyfoes ar gyfer ac am weithwyr hŷn - gallwch fynd i dudalen newyddion TAEN (mae’n agor mewn ffenestr newydd) i ddarllen yr eitemau diweddaraf o’r newyddion.

Os ydych chi’n gyflogwr sydd eisiau cael rhagor o wybodaeth am sut y gall eich busnes elwa ar gyflogi staff hŷn, ewch i dudalen gwasanaethau i gyflogwyr Shaw Trust.
 
Os ydych yn berson hŷn sy’n chwilio am waith, neu sydd eisoes mewn gwaith ac sydd am aros yn y gwaith, cysylltwch ag Shaw Trust.
 
Cysylltu ag Shaw Trust am gyflogaeth 50+