This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys

Comisiynu

Gwybodaeth am sut mae comisiynu Shaw Trust yn creu cymunedau sy’n ffynnu

Ewch i'r adran Comisiynu Ni
Ein Gwasanaethau Iechyd Meddwl

Rydym yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl a lles yn Swydd Gaint a Swydd Suffolk.

Rhagor o wybodaeth
Creu dyfodol mwy disglair i’r bobl a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu
Ewch i’r adran Gwasnaethau Cyflogi.
Sut i ddod o hyd inni

Dod o hyd i swyddfeydd Dewis Gwaith a Rhaglenni Gwaith, Mentrau Cymdeithasol a Siopau Elusennol

Defnyddiwch eich map chwilio
Mentrau Cymdeithasol

Cefnogwch eich cymuned a dod o hyd i'r Fenter Gymdeithasol agosaf a redir gan Shaw Trust

Gwybodaeth am Fentrau Cymdeithasol

Shaw Trust

Mae Shaw Trust yn elusen sy'n helpu i drawsnewid bywydau pobl ifanc ac oedolion ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Mae ein gwasanaethau arbenigol yn helpu pobl i gael addysg, mynd i mewn i waith, datblygu eu gyrfa, gwella eu lles neu ailadeiladu eu bywydau. Fel elusen rydym yn ychwanegu gwerth at bob gwasanaeth a ddarparwn trwy fuddsoddi yn ôl i'r bobl a'r cymunedau rydym yn eu cefnogi.

Mae Shaw Trust yn un o'r 25 elusen fwyaf yn y DU. Yn cynnwys Ymddiriedolaeth Shaw Trust, Prospects, Ixion ac Shaw Shaw, rydym yn defnyddio ein profiad cyfunol 75 mlynedd i gefnogi pobl i ddatblygu eu potensial. Trwy ymuno, rydym yn gweithio i gyrraedd un nod: helpu i drawsnewid bywydau miliwn o bobl ifanc ac oedolion bob blwyddyn.

Mae ein gwasanaethau arbenigol yn helpu pobl i gael addysg, mynd i mewn i waith, datblygu eu gyrfa, gwella eu lles neu ailadeiladu eu bywydau.

Gwirfoddolwyr yn gweithio ar brosiect bywyd gwyllt cymunedol

Gweithiwr Shaw Trust yn gweithio yn y ganolfan arddio.