This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Am Shaw Trust

Am Shaw Trust

Elusen genedlaethol sy’n darparu cyfleoedd cyflogi, hyfforddiant ar ddatblygu sgiliau a gwasanaethau iechyd a lles.

Am Shaw Trust

Mae Shaw Trust yn elusen genedlaethol sy’n gweithio i greu dyfodol mwy disglair i'r bobl a'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.
 
Sefydlwyd yr elusen yn 1982 ym mhentref Shaw yn Swydd Wiltshire er mwyn rhoi cymorth i bobl anabl leol i’w helpu i gael gwaith.  Ers hynny mae cyrhaeddiad Shaw Trust wedi ymestyn ac erbyn hyn mae'n rhoi cymorth i dros 50,000 o bobl y flwyddyn i fyw bywydau annibynnol a chynhwysiol.
 
Erbyn heddiw rydym yn darparu cyfleoedd cyflogi, hyfforddiant ar ddatblygu sgiliau a gwasanaethau iechyd a lles ledled y Deyrnas Unedig. Rydym yn rhedeg mentrau cymdeithasol elusenol, siopau adwerthu elusennol ac yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Addysgol Shaw, sy'n rhedeg cadwyn  amrywiol o ysgolion academi.
 
Gyda thros 1,200 o staff a rhwydwaith o 1,0000 o wirfoddolwyr, mae Shaw Trust yn darparu ei gwasanaethau ar ran ystod o gomisiynwyr gan gynnwys yr Adran Gwaith a Phensiynau, y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr, yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, ac awdurdodau lleol.
 
Fel elusen, rydym hefyd yn ychwanegu gwerth i bob gwasanaeth rydym yn ei ddarparu drwy fuddsoddi yn ôl mewn prosiectau cymunedol fel ein mentrau cymdeithasol, y cynllun gwirfoddoli cenedlaethol a thrwy sefydlu Hybiau Cymunedol yn yr ardaloedd yr ydym yn eu gwasanaethu. I gael rhagor o wybodaeth am waith Shaw Trust gwyliwch ein fideo.

Am Shaw Trust
Gwybodaeth am gomisiynau Shaw Trust