This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Am Shaw Trust / Rheolwyr Gweithredol

Rheolwyr Gweithredol

Tîm Rheolwyr Gweithredol Shaw Trust (EMT)

Mae’r Tîm Rheolwyr Gweithredol (EMT) yn gyfrifol am redeg Shaw Trust o ddydd i ddydd.
Mae'r Prif Swyddog Gweithredol, Roy O'Shaughnessy, yn gyfrfiol am arwain a thrwf Shaw Trust ac am reoli cysylltiadau rhwng bwrdd yr ymddiriedolwyr a'r tîm rheolwyr gweithredol ac am ddatblygu cysylltiadau allanol fel y gallwn ni adeiladu sefydliad sy'n gweddnewid o leiaf 50,000 o fywydau bob blwyddyn.

Prif Swyddog Cyllid, David Phipps; mae David yn gyfrifol am gynaliadwyedd ariannol Shaw Trust ac mae'n rheoli'r timau Cyllid, Caffael a Gwasanaethau Corfforaethol

Cyfarwyddwr Gweithredoedd Elusenol a Gweithgareddau Menter, Austin Hardie – mae Austin yn arwain ein gweithgareddau elusennol (prosiectau, mentrau, adwerthu, gwirfoddoli a chodi cyllid), ac mae hefyd yn arwain yr holl ddarpariaeth weithredol.