This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Am Shaw Trust / Cenhadaeth a Gwerthoedd

Cenhadaeth a Gwerthoedd

Gweledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd Shaw Trust

Ein gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw cymdeithas lle y mae gan bawb gyfle ar gyfer cyflogaeth, cynhwysiant ac annibyniaeth.

Ein cenhedaeth
 
Ein cenhedaeth yw cyflawni gwasanaethau ar gyfer pobl dan anfantais fel y byddant yn gallu ennill sgiliau bywyd a chyflogadwyedd er mwyn byw eu bywydau yn fwy annibynnol, cael cyflogaeth gynaliadwy a chyfrannu’n weithgar i fywyd eu teuluoedd a’u cymunedau.
 
Ceisiwn addysgu a dylanwadu ar y gymdeithas er mwyn dileu rhwystrau a chreu cyfleoedd i’r rhai dan anfantais. Rydym hefyd yn helpu i adeiladu cymunedau cefnogol ar gyfer cymdeithas fwy cynhwysiol.
 

Ein gwerthoedd
 
Yn Shaw Trust rydym yn credu bod gan bawb yr hawl i gael ei gynnwys ac i fod yn annibynnol.
Rydym yn cefnogi ein cleientiaid er mwyn troi’r hawl hon yn wirionedd drwy ein rhaglenni gwaith ac anabledd. Rydym hefyd yn canolbwyntio ar iechyd, cyfiawnder ac ar bob maes gweithgarwch sy’n hyrwyddo cynhwysiad ac annibyniaeth unigolion.
 
Gwnawn hyn drwy weithio yn unol â’n gwerthoedd a gytunwyd arnynt.
 
  • Canolbwyntio ar bobl.
  • Gweithredu’n ddidwyll.
  • Bod yn arloesol.
  • Bod y gorau yn y dosbarth.
  • Bod yn atebol.
 
Mae ein gwerthoedd yn arwain ac yn ffurfio ein gwaith ar gyflogaeth, ar hyfforddi ac ar anabledd. Maen nhw’n ein helpu i gefnogi cleientiaid ag anableddau a chyflyrau iechyd, i weithio gyda throseddwyr ac i gyflawni rhaglenni’r llywodraeth sy’n helpu i wneud ein cymdeithas yn lle mwy cynhwysiol i bawb. 
Cenhadaeth a Gwerthoedd Ymddiriedolaeth Shaw