This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Cymryd Rhan

Cymryd Rhan

Cymryd Rhan

Cymryd Rhan

 
Mae llawer o ffyrdd y gallwch weithio gydag Shaw Trust i helpu i greu dyfodol sy'n fwy llewyrchus i’n cleieintiaid. Gall unigolion a sefydliadau gymryd rhan yn y ffyrdd canlynol:
Cymryd Rhan gydag Ymddiriedolaeth Shaw

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr Shaw Trust yn ein helpu i greu dyfodol mwy disglair ar gyfer y cleientiaid rydym yn eu gwasanaethu.
Ewch i'r dudalen Gwirfoddoli

Gwirfoddoli a Gefnogir gan Gyflogwyr

Mae gwirfoddoli a gefnogir gan gyflogwyr yn ffordd bwerus i gynnwys eich holl dîm wrth wneud rhywbeth cadarnhaol ar gyfer y gymuned leol.
Ewch i'r dudalen Gwirfoddoli a Gefnogir gan Gyflogwyr

Codi Arian

Fundraising activities can make a big difference to the support that we provide to our clients. Every pound you raise means we can provide bigger and better services and reach out to more individuals
Ewch i'r dudalen Codi Arian

Rhoddi

Mae rhoddion yn ein helpu i roi cymorth i bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl yn y Deyrnas Unedig er mwyn sicrhau newid cadarnhaol yn eu bywydau.
Ewch 'r dudalen Rhoddi

Siopau Elusennol

Mae gan Shaw Trust tua 50 o siopau elusennol ledled Cymru a Lloegr. Mae’n gwerthu dillad newydd a dillad a ddefnyddiwyd eisoes, ategolion, offer i’r tŷ ac anrhegion a roddwyd i’r Ymddiriedolaeth. Mae rhai siopau’n gwerthu dodrefn a nwyddau trydanol hefyd.

Mwy o wybodaeth am Siopau Adwerthu Shaw Trust.

Gan ein bod yn darparu gwasanaethau mewn lleoliadau ledled y Deyrnas Unedig, mae llawer o gyfleoedd i gymryd rhan yn eich ardal leol chi. Os ydych am wirfoddoli yn un o'n siopau elusennol, am wirfoddoli i weithio gyda phobl sy'n chwilio am gyflogaeth neu am redeg Marathon Llundain ar ran Shaw Trust, carem glywed gennych. Neu, fel elusen gofrestredig, rydym wrth ein bod i dderbyn rhoddion. Ewch i'n tudalen  rhoddion i gael rhagor o fanylion.