This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Cymryd Rhan / Gwirfoddolwyr Gwaith

Gwirfoddolwyr Gwaith

Gweithgareddau a chyfleoedd gwirfoddoli corfforaethol Shaw Trust

Gwirfoddoli gydag Shaw Trust a gefnogir gan Gyflogwr

Mae gwirfoddoli a gefnogir gan gyflogwyr yn ffordd bwerus i gynnwys eich holl dîm wth wneud rhywbeth cadarnhaol ar gyfer y gymuned leol.
 
Gwirfoddoli a gefnogir gan y cyflogwr
 
Mae llawer o sefydliadau, fel rhan o’u rhaglenni cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, yn cynnig cyfle i’w timau wirfoddoli. Mae Shaw Trust yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli i’n partneriaid gwirfoddoli a gefnogir gan gyflogwyr, o’n gweithdai undydd i ymrwymiad mwy rheolaidd.
 
Gall gwirfoddolwyr a gefnogir gan eu cyflogwr roi cymorth yn rheolaidd i gleientiaid Shaw Trust yn yr un modd ag y bydd gwirfoddolwyr unigol yn ei wneud. Mae hyn yn golygu eu bod yn gallu helpu i redeg ein siopau adwerthu elusennol a’n mentrau cymdeithasol, yn ogystal â gwirfoddoli i weithio’n uniongyrchol gyda’n cleientiaid.

Gall gwaith gyda chleientiaid gynnwys gweithgareddau fel mentora, hyfforddi neu helpu gyda datblygu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyfrifiadur neu sgiliau cyfweliad. Gall gwirfoddoli a gefnogir gan y cyflogwr hefyd gynnwys darparu profiad gwaith a chyfleoedd cyflogaeth i gleientiaid Shaw Trust.
 
Mae gennym lawer o syniadau ynghylch sut y gall gwirfoddoli a gefnogir gan gyflogwyr fod yn brofiad cadarnhaol a gwerthfawr i’ch sefydliad.
 
Gallwch anfon ebost at volunteers@shaws-trust.org.uk neu ffonio 0300 247 2222 i gael rhagor o fanylion am sut y gall eich sefydliad helpu i wneud y byd yn lle gwell drwy wirfoddoli mewn partneriaeth ag Shaw Trust.
Gwirfoddoli a arweinir gan Gyflogwyr gydag Shaw Trust