This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Cymryd Rhan / Rhoi Rhodd

Rhoi Rhodd

Cefnogi gweithgareddau elusennol Shaw Trust

Rhoi i Shaw Trust

Mae Shaw Trust yn elusen gofrestredig. Mae rhoddion yn ein helpu i roi cymorth i bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl yn y Deyrnas Unedig er mwyn sicrhau newid cadarnhaol yn eu bywydau.
 
Gallwch roi arian drwy dudalen Just Giving Shaw Trust  (mae'n agor ffenestr newydd) neu gallwch adael rhodd inni yn eich ewyllys.
 

Ffyrdd o roi i Shaw Trust
 
Gallwch roi arian i Shaw Trust mewn nifer o ffyrdd. Rydym yn ddiolchgar i dderbyn rhoddion drwy gerdyn debyd neu gredyd, neu drwy siec.
 
Rhoddion cerdyn credyd
 
Gallwch wneud taliadau cerdyn debyd a chredyd diogel drwy JustGiving (mae'n agor ffenestr newydd).
 
Mae’n bosibl ychwanegu Cymorth Rhodd drwy JustGiving er mwyn cynyddu gwerth eich rhodd ar ddim cost i chi.
 
Rhoddion drwy sieciau
 
Gallwch hefyd roi â siec drwy lenwi ein ffurflen rhoi a datganiad Cymorth Rhodd (bydd y ffurflen yn llwytho i lawr) a’i anfon gyda'ch siec i:
 
Shaw Trust Fundraising Department
Third Floor
10 Victoria Street
Bryste
BS1 6BN
 
Rhoddion mewn ewyllys
 
Gallwch hefyd roi i Shaw Trust drwy adael rhodd inni yn eich ewyllys. Gall rhodd ewyllys elusenol fod yn rhodd o arian neu o unrhyw asedau rydych yn eu gadael ar eich ôl. Mae sawl opsiwn i’w hystyried, ond y ddau brif fath o roddion mewn ewyllys yw rhai ariannol neu rai gweddillol. Mae rhai ariannol yn pennu swm penodol o arian neu eitem o werth i'w roi. Mae rhoddion gweddillol yn caniatáu i chi roi canran o werth net eich ystâd neu o’r swm sy'n weddill ar ôl i chi ddarparu am eich teulu a'ch ffrindiau.
 
Os byddwch yn addo rhodd inni yn eich ewyllys, mae croeso i chi ddod yn gymwynaswr i Shaw Trust. Mae hyn yn golygu y byddwn yn eich olrhain ar gyfer eich rhodd ac yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am ddigwyddiadau ac Shaw Trust i chi.
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud rhodd yn eich ewyllys i Shaw Trust, cysylltwch â'r tîm codi arian drwy ffonio 01225 716300 neu drwy anfon ebost at fundraising@shaw-trust.org.uk.
 
Ffyrdd eraill i gymryd rhan
 
Does dim rhaid i chi roi arian i ymwneud ag Shaw Trust - rydym yn croesawu'ch cyfraniad mewn llawer o ffyrdd!
 
Gwirfoddoli
Gwirfoddoli corfforaethol
Codi arian
Adwerthu
 
Diolch!
 
Diolch am eich cefnogaeth io Shaw Trust. Trwy roddion fel eich un chi, gallwn rhoi cymorth in ein cleientiaid er mwyn iddynt gyflawni eu nodau.
 
Cysylltwch a ni heddiw i gael rhagor o wybodaeth am roi i Shaw Trust trwy ffonio 01225 716300 neu ebostio fundraising@shaw-trust.org.uk.

Rhoddion i Ymddiriedolaethol Shaw
Cysylltu ag Shaw Trust am Roi Rhodd