This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Adwerthu

Adwerthu

Siopau Elusennol Shaw Trust

Adwerthu

Mae siopau elusennol Shaw Trust yn gwerthu nwyddau newydd a hen nwyddau sydd wedi’u rhoi inni i’w gwerthu. Mae gennym tua 50 o siopau adwerthu ar draws Cymru a Lloegr. Maen nhw’n gwerthu dillad, ategolion, offer i’r cartref ac anrhegion. Mae rhai siopau’n gwerthu dodrefn a nwyddau trydanol hefyd.
 
Rydym hefyd yn rhedeg ystod o fentrau garddwriaethol a chanolfannau garddio, y mae gan lawer ohonynt siopau y mae’n bosibl prynu planhigion ac eitemau eraill ynddynt.  Gallwch weld manylion y rhain yn yr adran mentrau cymdeithasol (mae’n agor mewn ffenestr newydd) ar y safle hwn.
 

Ein siopau elusennol

Mae siopau adwerthu Shaw Trust yn rhan bwysig o'n gweithgareddau codi arian ar gyfer elusen. Rydym yn defnyddio’r cyllid a godir i ail-fuddsoddi yn y cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt, gan gynnwys cefnogi'r rhai sy'n gwasanaethu tuag at ddyfodol mwy disglair.
 
Rhedir ein siopau elusennol gan wirfoddolwyr ymroddedig a staff Shaw Trust. Mewn gwirionedd, mae mwy na hanner y gwirfoddolwyr i gyd sy’n gweithio gyda ni yn gweithio ym maes adwerthu. Gallwch weld rhagor am sut i ddod yn wirfoddolwr drwy fynd i adran gwirfoddoli ein gwefan (mae’n agor mewn ffenestr newydd).
 
Mae ein siopau adwerthu hefyd yn darparu profiad gwaith a hyfforddiant sgiliau amhrisiadwy i lawer o’n cleientiaid sydd am greu dyfodol mwy disglair iddynt eu hunain drwy symud i mewn i yrfâu adwerthu.
 


Rhoi nwyddau i un o siopau elusennol Shaw Trust
 
Rydym bob amser angen rhoddion o ansawdd uchel i’n siopau elusennol anabledd. Rydym yn croesawu’n arbennig y rhoddion hyn:
 
  • Dillad
  • Esgidiau
  • Bagiau
  • Trugareddau
  • Cerddoriaeth
  • Llyfrau
  • DVDau a Disgiau Blu-ray
 
Pan fyddwch yn rhoi rhywbeth i siop codi arian ar gyfer Shaw Trust, gallwch ddewis defnyddio Cymorth Rhodd gyda’ch rhodd. Mae hyn yn golygu y gallwn ni hawlio 25% yn ychwanegol ar yr arian a godwn o’ch rhodd. Er mwyn dangos ein diolch i chi, rhoddwn gerdyn teyrngarwch Shaw Trust i chi. Mae hwn yn rhoi 20% i ffwrdd i chi bob tro y byddwch yn prynu nwyddau a roddwyd inni. Gallwch ofyn yn un o’n siopau elusennol am y manylion.
 
Gallwch ymweld ag un o’n siopau adwerthu i roi eitemau nad oes eu heisiau arnoch bellach neu gallwn ni eu casglu o’ch man gwaith. Cysylltwch â 01225 716345 pe hoffech inni drefnu eu casglu.
 

Cefnogwyr corfforaethol
 
Gall cwmnïau lleol gefnogi codi arian ar gyfer Shaw Trust drwy weithio gyda’n siopau mewn sawl ffordd. Gallai hyn ddigwydd drwy:
 
  • Llawer o roddion (o fusnesau mewn meysydd tebyg)
  • Trefnu diwrnodau casglu i’r staff
  • Sefydlu banc dillad staff
Cysylltwch â ni (mae’n agor ffenestr newydd) i gael rhagor o fanylion ynghylch sut y gall eich busnes gefnogi codi arian yn y gymuned leol drwy siopau adwerthu Shaw Trust.
 
 
Prosiect eBayMae Prosiect eBay yn fenter gymdeithasol a sefydlwyd gan Shaw Trust yn 2012. Mae’n gwerthu eitemau o’n siopau drwy ein siop eBay.
 
Rhedir Prosiect eBay gan dîm sy’n cynnwys pobl anabl a phobl dan anfantais. Mae’n caniatáu iddyn nhw ennill sgiliau adwerthu, gwasanaeth cwsmeriaid a Thechnoleg Gwybodaeth newydd ac i adeiladu eu hyder a’u siawns o gael cyflogaeth.
 
Mae’r holl arian a godir drwy werthu nwyddau yn ein siop eBay yn mynd yn syth yn ôl i brosiectau Shaw Trust ac i drawsnewid bywydau’r bobl sy’n dod atom i gael help.
 
Ewch i’n siop eBay (mae’n agor mewn gwefan newydd) i chwilota yn ein bargeinion diweddaraf.
 
I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect eBay neu i drefnu rhoi rhodd, gallwch anfon e-bost atom ar ebayenquiries@shaw-trust.org.uk neu gallwch ffonio 0845 6000 143.
 
Shaw Trust Adwerthu