This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Gwasanaethau / Hygyrchedd

Hygyrchedd

Gwasanaeth Hygyrchedd Shaw Trust r gyfer Busnes

Gwasanaethau hygyrchedd
 

Ydych chi’n denu'ch holl gwsmeriaid posibl?
A wyddoch chi ei bod yn bosibl bod 1 ym mhob 5 person yn cael ei atal rhag defnyddio'ch busnes?
 
Mae Shaw Trust yn darparu gwasasnaethau hygyrchedd i helpu sefydliadau i wella eu hygyrchedd. Rydym yn darparu:
 
Ewch i wefan Gwasanaethau Hygyrchedd Shaw Trust (mae’n agor gwefan newydd) i gael y manylion llawn.
 
Yr angen am wasanaethau hygyrchedd

Yn ôl Swyddfa Materion Anabledd mae dros 11.6 miliwn o bobl anabl yn y Deyrnas Unedig y mae'n bosibl eu bod yn cael eu hatal rhag defnyddio nwyddau, gwasanaethau a gwybodaeth
Gwasanaethau Hygyrchedd

Hygyrchedd – yr ystadegau

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn amcangyfrif fod 10 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig yn anabl a chyda'i gilydd mae grym eu gwerth gwario'n £212 biliwn y flwyddyn.
 
Yn 2012, roedd 46.3% o bobl anabl oedran gwaith mewn cyflogaeth. Golyga hyn y dylai'ch safle a'ch rhaglenni ar-lein fod yn hygyrch i'ch staff, er mwyn cefnogi cynhyrchiaeth eich staff, yn ogystal ag ar gyfer eich cwsmeriaid.
 
Mae'n synnwyr busnes da i ofyn i arbenigwyr i helpu i wneud yn siwr eich bod yn gwneud pob addasiad rhesymol sydd eu hangen er mwyn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 (mae'n agor mewn gwefan newydd).
 
Gall gwneud eich busnes yn fwy hygyrch:
 

  • Cynyddu’ch incwm
  • Codi'ch proffil
  • Gwneud eich cwmni'n fwy cystadleuol
  • Lleihau’ch risg o gostau cyfreithiol


Sut y gall Shaw Trust helpu?
 
Mae hygyrchedd a chynhwysiant yn gwneud synnwyr i fusnes. Byddwn yn gweithio gyda’ch cwmni er mwyn deall y lefel bresennol o hygyrchedd ac i helpu i nodi’r meysydd y dylid eu gwella. Yna, gallwn ni gynnig gwasanaethau pwrpasol i'ch helpu i wneud y gweliannau hynny.
 
I gael rhagor o fanylion, ewch i wefan Gwasanaethau Hygyrchedd Shaw Trust (mae'n agor mewn gwefan newydd) neu llwythwch i lawr Cyfeiriadur Gwasanaethau Hygyrch 2016 Shaw Trust. 
 
Gallwch hefyd:

Dilyn ni ar Twitter @ShawTrusta11y
Creu gyswllt â ni ar LinkedIn
Ffonio ni ar 0300 123 7005
Anfon neges atom (mae'n agor mewn ffenestr newydd)
Darllen ein postiadau blog diwedaraf (mae'n agor mewn ffenestr newydd)


Rydym yma i helpu.

 

Cysylltu â thîm hygyrchedd Shaw Trust