This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Gwasanaethau / Disability Living Foundation

Disability Living Foundation

Mae’r DLF yn elusen genedlaethol sy’n darparu cyngor diduedd, gwybodaeth a hyfforddiant am fyw’n annibynnol

Disability Living Foundation

Disability Living Foundation
Mae’r DLF yn elusen genedlaethol sy’n darparu cyngor, gwybodaeth a hyfforddiant diduedd am fyw’n annibynnol

Sefydlwyd yr elusen gan y Foneddiges (Pix) Hamilton, ar yr un pryd ag yr oedd Dirprwy Lywydd y DLF yr Arglwydd Morris o Fanceinion yn cyflwyno ei Ddeddf Pobl Sâl Parhaol Di-baid ac Anabl a dderbyniodd Gymeradwyaeth Frenhinol yn 1970.

Yn y pedwar deg o flynyddoedd ers ei lansio, mae’r DLF wedi gweithio i wella bywydau oedolion a phlant a phobl hŷn anabl, a’u teuluoedd a’u gofalwyr.  Mae’r elusen yn un o’r aelodau a sefydlodd y Safon Wybodaeth (mae’n agor mewn ffenestr newydd), sef cynllun ardystio ar gyfer gwybodaeth iechyd a gofal cymdeithasol, mae DLF hefyd yn darparu ystod amrywiol o wasanaethau.

 

Gwasanaethau

AskSARA

Ein hofferyn cynghori dan arweiniad ar-lein ynghylch byw bob dydd.
 

Living made easy

Ein gwefan am ddim am gyngor a gwybodaeth ar offer byw bob dydd.
 

Llinell Gymorth

Rydym ond yn alwad ffôn neu neges e-bost i ffwrdd os bydd arnoch angen help.
 

Taflenni ffeithiau

Cyngor cyffredinol am y pethau i’w hystyried wrth brynu offer.
 

Data DLF

Unig gronfa ddata gynhwysfawr a diduedd y Deyrnas Unedig am offer byw bob dydd.
 

Moving and Handling People

Digwyddiad mae’n rhaid mynd iddo ar gyfer arbenigwyr ar godi a chario.
 

Gwasanaethau i rieni

Ein gwasanaethau i rieni a gofalwyr plant anabl a’r rhai sy’n gweithio gyda nhw.
 

Youreable Forum

Cymuned fywiog o bobl anabl, sy’n eu cefnogi ac yn eu helpu ei gilydd drwy rannu profiadau.
 

Cefnogaeth i fusnes

Darganfod sut y gallwn helpu cynhyrchwyr, cyflenwyr ac adwerthwyr offer byw bob dydd. 
Logo'r DLF
Ewch i wefan y DLF