This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Gwasanaethau / Iechyd a Lles

Iechyd a Lles

Iechyd Meddwl a Lles

Iechyd Meddwl Cymunedol a Lles

Mae Shaw Trust yn darparu ystod o wasanaethau i helpu pobl i wella'u hiechyd meddwl a'u lles. Gweithiwn mewn partneriaeth gyda gwasanaethau iechyd lleol, elusennau a busnesau i gysylltu pobl â'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, pan fydd eu hangen arnynt. 
 
Mae gwasanaethau iechyd meddwl a lles Shaw Trust ar gael yn Swydd Gaint a Swydd Suffolk
Gwasanaethau iechyd meddwl Shaw Trust yn Swydd Gaint 

Live Well Kent
 
Yn Live Well Kent rydym yn helpu pobl i wella’u hiechyd meddwl a chorfforol a’u lles. Mae’n wasanaeth am ddim i unrhyw un dros 17.
 
Cyflenwir Live Well Kent ar ran Cyngor Swydd Gaint a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol gan ddwy elusen, Porchlight ac Shaw Trust. Shaw Trust yw'r Partner Strategol yn ardaloedd Gorllewin Swydd Gaint ac Ashford, Caergaint a’r Grŵp Comisiynu Clinigol Arfordirol.

Ymhlith gwasanaethau Live Well Kent Shaw Trust y mae cynhaliaeth a deilwrir i'r unigolyn er mwyn helpu pobl i gymryd rheolaeth ar eu hiechyd a'u lles eu hunain. I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau rydym yn eu darparu ewch i wefan Live Well Kent: www.livewellkent.org.uk 
 
Rydym yn gweithio gydag ystod o ddarparwyr i gefnogi darparu’r gwasanaeth hwn gan gynnwys:
  (Bydd y dolenni’n agor mewn ffenestr newydd) 

Gallwch edrych ar ein map rhyngweithiol i gael rhagor o fanylion drwy glicio ar y map (mae'n agor mewn ffenestr newydd).


 
Pe hoffech eich cyfeirio eich hunan neu pe hoffech gyfeirio rhywun arall i wasanaethau Live Well Kent, ffoniwch ni ar 0800 567 7699 neu anfonwch ebost at info@livewellkent.org.uk

Gallwch lwytho i lawr ein ffurflen gyfeirio. Dylech chi ebostio ffurlfen wedi’u llenwi i’r cyfeiriad uchod.
 
Gwasanaethau iechyd meddwl Shaw Trust yn Swydd Suffolk 
 

Mae Shaw Trust yn darparu dau wasanaeth iechyd meddwl a lles yn Swydd Suffolk ar gyfer pobl 18 oed ac yn hŷn.
 
Gwasanaethau Cyflogi Swydd Suffolk
Mae’r gwasanaethu hwn yn helpu pobl ddiwaith sydd â phroblem iechyd meddwl, anabledd sygu, Asperger, neu Awtistiaeth i dderby y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i fynd i fyd gwaith. Ma’r rhaglen yn wirfoddol ac mae'n bosibl i dimau Iechyd Meddwl Cymunedol, Meddyfeydd Teulu, Canolfan Byd Gwaith a daparwyr hyfforddiant gyfeirio pobl. Mae’r rhaglen yn cwmpasu holl swydd Suffolk. Mae’r swyddfwydd yn Ipswich, Bury St Edmunds a Lowestoft a chynigir gwasanaethau allgymorth mewn rhai lleoliadau llai. Ffoniwch 01473 407019 i gyfeirio rhywun i’r gwasanaeth.
 
Gwasanaeth Lles Swydd Suffolk
Mae’r gwasanaeth pwrpasol hwn yn helpu pobl i reoli amrywiaeth o heriau yn y gweithle gan gynnwys bwlio, straen neu aflonyddu neu sydd o dan fygythiad o golli swydd. Gall pobl sydd wedi bod yn ddiwaith yn ystod y chwe mis diwethaf hefyd elwa ar y gwasanaeth hwn. Mae'r rhaglen ar waith drwy Swydd Suffolk ac eithrio yn ardal Waveney. Mae swyddfeydd yn Ipswich a Bury St Edmunds. Mae'n bosibl eich cyfeirio'ch hunan i'r gwasanaeth hwn drwy ffonio 0300 1231781.
Shaw Trust Live Well Kent and Suffolk
Cysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau cymorth iechyd meddwl Shaw Trust.