This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Gwasanaethau / Shaw Education Trust

Shaw Education Trust

Noddir gan Shaw Trust, mae’r Ymddiriedolaeth yn ymddiriedolaeth aml-academi

Shaw Education Trust

Mae Shaw Education Trust yn ymddiriedolaeth aml-academi, a noddir gan Shaw Trust. Rydym yn teimlo’n angerddol y dylai fod gan bobl ifanc ddyfodol mwy disglair ac felly rydym yn rhedeg ysgolion i'w helpu i gael yr addysg orau posibl. Ewch i wefan Shaw Education Trust (mae’n agor mewn ffenestr newydd) i gael rhagor o wybodaeth am waith Shaw Education Trust. 

Mae gan Shaw Education Trust ei Phrif Weithredwr ei hun, ei thîm arwain ei hun a'i Bwrdd Ymddiriedolwyr ei hun. Mae'r tîm hwn yn credu'n angerddol y dylai pobl plentyn gael y cyfle i fod yn llwyddiannus, ta waeth ble maen nhw'n dechrau. O ganlyniad i hyn, mae Shaw Education Trust yn addo ymrwymiad di-ildio i wella, i gyflymu ac i alluogi nodau bywyd uchelgeisiol ar gyfer yr holl bobl ifainc yn ei hacademiau.
 
Mae chwe sefydliad addysgol yn aelodau o Shaw Education Trust ar hyn o bryd. Ymhlith y rhain y mae pum academi ac un ysgol uwchradd, i gyd wedi’u lleoli yn ardal Swydd Staffordshire.
 
Mae Shaw Trust yn buddsoddi mewn dyfodol mwy disglair i bobl ifainc drwy Shaw Education Trust a thrwy brosiectau unigol. Yn Academi Walton Hall, er enghraifft, defnyddiwyd arian a godwyd gan redwyr Marathon Llundain 2015 i adeiladu maes chwarae bywiog a rhyngweithiol newydd.
 
Academi Walton Hall yw safle un o’n mentrau garddwriaethol cymdeithasol hefyd. Mae’r prosiect yn cynhyrchu planhigion gwelyau, planhigion border blodau, llwyni a nifer mawr o fasgedi crog ar werth i fusnesau a’r gymuned leol. Mae’n caniatáu i ddisgyblion ennill profiad, yn gwella eu cyflogadwyedd yn y sector garddwriaethol ac yn gweithredu fel cam ar y ffordd i gyflogaeth.

Gwirfoddoli yn Shaw Education Trust

Ceir llawer o ffyrdd gwahanol i wirfoddoli gyda ni, gan gynnwys yn Shaw Education Trust. I weld pa rôl all fod yn gywir i chi cysylltwch â 0300 247 2222 rhwng 9am a 5pm neu anfonwch ebost at volunteers@shaw-trust.org.uk. I gael manylion pellach ar sut y gallwch wneud y byd yn lle gwell drwy wirfoddoli yn Shaw Education Trust ewch i’n tudalen ar y wefan gwirfoddoli Do-It.org i ddod o hyd i rôl yn agos i chi. 

Ewch i wefan Shaw Education Trust (mae’n agor mewn ffenestr newydd) i gael rhagor o wybodaeth am waith Shaw Education Trust.

Shaw Education Trust
I gael rhagor o wybodaeth ewch i Ymddiriedolaeth Addysg Shaw