This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Gwasanaethau / Mentrau Cymdeithasol

Mentrau Cymdeithasol

Mentrau Cymdeithasol Shaw Trust

Mentrau Shaw Trust

Mae Mentrau Shaw Trust yn fentrau cymdeithasol sy’n darparu ystod o wasanaethau garddwriaethol, ailgylchu coed a chynhyrchu ar draws Prydain. Mae ein mentrau cymdeithasol hefyd yn helpu i greu dyfodol mwy disglair yn y cymunedau rydym yn gweithio ynddynt drwy gynnig ystod o brofiadau gwaith a chyfleoedd cyflogi i bobl leol. Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg wyth menter gymdeithasol ym Mhrydain..
 
Garddwriaeth
 
Mae ein mentrau garddwriaethol yn gwerthu planhigion ac eitemau i’r ardd. Rydym hefyd yn rhedeg gwasanaethau cynnal gerddi, gan gynnwys hau, plannu, tocio, chwynnu a chynnal lawntydd. Rydym yn darparu cyfleoedd hyfforddiant a chyglogaeth i bobl anabl a phobl sy ddim yn gweithio ar hyn o bryd drwy ein prosiectau cynnal tiroedd.Mae pob aelod o’n tîm wedi cael gwiried DBS ac mae gennym yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, gan sicrhau bod eich gardd mewn dwylo diogel.


 
Am ragor o fanylion am ein gwasanaethau garddwriaethol, anfonwch e-bost at grounds.maintenance@shaw-trust.org.uk (mae'n agor mewn ffenestr newydd).
 
Ailgylchu coed
 
Rydym yn arbenigo mewn casglu gwastraff coed ar draws Llundain ar gyfradd gystadleuol. Rydym yn rhoi gradd iddo, yn ei werthu neu yn ei ddefnyddio i wneud eitemau bach fel silffoedd a dodrefn, a gwerthwn y rhain yn ein siopau elusennol.   Mae ein Canolfan Coed Scadbury Park yn cynnig cyfle i bobl leol sy ddim yn gweithio ar hyn o bryd ddysgu sgiliau newydd ac ennill hyfforddiant sy ddim yn cael ei achredu a fydd yn eu helpu i gael gwaith cyflogedig. Mae Shaw Trust yn cynnig amgylchedd diogel lle mae pobl yn gallu magu hunanhyder ac adeiladu hunan-barch, yn ogystal ag ennill sgiliau gwaith gwerthfawr.


 
I gael rhagor o fanylion am ein gwasanaeth ailgylchu coed, anfonwch e-bost at Wood-recycling-bromley@shaw-trust.org.uk (mae'n agor mewn ffenestr newydd).

Gwneuthur nwyddau
 
Mae Diwydiannau Shaw Trust yn Doncaster yn gwneuthur nwyddau sy'n cynnwys ymylon plastig amddiffynnol, mowldio chwistrellu a chaenu electromagnetig â phowdr. Gallwch fynd i wefan Diwydiannau Shaw Trust (Doncaster) (mae’n agor mewn tab neu ffenestr newydd) i gael rhagor o wybodaeth.
 


Gwirfoddoli yn ein mentrau cymdeithasol 
 
Mae llawer o ffyrdd gwahanol y gallwch wirfoddoli gyda ni, gan gynnwys yn ein mentrau cymdeithasol. I weld pa rôl all fod yn gywir i chi cysylltwch â 0300 247 2222 rhwng 9am a 5pm neu anfonwch e-bost at volunteers@shaw-trust.org.uk (maen agor mewn ffenestr newydd). I gael manylion pellach ar sut y gallwch wneud y byd yn lle gwell drwy wirfoddoli yn Shaw Education Trust ewch i’n tudalen ar y wefan gwirfoddoli Do-It.org (mae'n agor mewn tab neu ffenestr newydd) i ddod o hyd i rôl yn agos i chi. 
 
Shaw Trust Social Enterprise
Dod o hyd i ragor o wybodaeth am Fentrau Cymdeithasol Shaw Trust